Inkoopdata Rijksoverheid

Dashboard met uitgaven per leverancier en kostensoort

De overheid publiceert sinds 2015 inkoopdata van alle ministeries. In deze data staat voor elk ministerie per leverancier de gestaffelde inkoopuitgaven. Wij hebben deze data bewerkt om een schatting te kunnen maken van omzet van individuele leveranciers en deze te publiceren in een interactief Ignity dashboard.

Wij hebben enkel de inkoopdata voor de zakelijke dienstverlening verwerkt, specifiek:

 • De ICT sector
 • Consultancy en advies (o.a. advocaten, accountants en marktonderzoeksbureaus)
 • Training en opleidingen

In het dashboard kan je onder andere:

 • De (geschatte) omzet van een leverancier bij de rijksoverheid weergeven
 • Deze omzet uitsplitsen per jaar, ministerie en kostencategorie
 • De details van elk data records zien en downloaden
 • De ontwikkeling van kostensoorten per jaar per ministerie zien

Werking van het dashboard

 • Aan de linkerkant bij ‘data filters’ kan je een selectie maken van de data (leverancier, ministerie etc)
 • Aan de linkerkant kan je aangeven welke berekening (metric) je wilt zien, geschatte omzet, minimale omzet of aantal relaties
 • In de tabs ‘list’ en ‘trend’ kan je met het ‘view by’ menu kiezen waar op welke variabele de data wilt splitsen.
 • In de ‘list’ tab kan je op een ‘entry’ klikken en met de download button alle details downloaden in een excel file.

Toelichting bewerking data

We hebben de data bewerkt om deze goed weer te kunnen geven in een interactief Ignity dashboard en om de gestaffelde inkoop codes om te zetten naar gemiddelde bedragen zodat we een schatting van de omzet kunnen maken.

In de originele dataset wordt de omzet per leverancier (per jaar, per ministerie) weergeven met een staffel code die loopt van 1 tot en met 13. Code 1 betekent een omzet tussen € 1 en € 10.000. Code 13 betekent een omzet van meer dan € 150 miljoen. We hebben alle staffel codes 1 verwijderd uit de inkoopdata omdat je dan nog niet weet of het over substantiële bedragen gaat. Dus ons dashboard is gebaseerd op alle leveranties (per ministerie per jaar) van minimaal € 10.000,-

Voor elke staffel hebben we het gemiddelde van de ondergrens en bovengrens genomen en dit bedrag gebruikt om de geschatte omzet te berekenen. Voor staffel code 13 is er geen maximum, dus hebben we de minimum omzet van € 150 miljoen ook als gemiddelde (geschatte) omzet genomen. Daarnaast hebben we per transactie/record ook de ondergrens van de staffel code gedefinieerd als minimum omzet. De berekeningen die in het dashboard beschikbaar zijn:

 1. Gemiddelde omzet
 2. Minimale omzet
 3. Aantal relaties

Het aantal relaties geeft aan het aantal records in de data. Dus als leverancier 4 jaar lang aan 2 ministeries heeft geleverd, zal het aantal relaties in totaal 4 x 2 = 8 zijn.  Een leverancier kan desondanks meerdere keren in het bestand voorkomen. Dit kan te maken hebben met een producten of dienstenpakket dat in meerdere uitgaven rubrieken voorkomt, maar ook omdat een bedrijf meerdere dochterondernemingen kan hebben.

De gegevens voor de inkoopdata gaan uit van een jaar. Om trends te kunnen zien hebben we aan alle data van een specifiek jaar de datum van 1 januari van het betreffende jaar gegeven. Het heeft dus alleen zin om periodes van minimaal een jaar met elkaar te vergelijken.

Bedrijfsnamen en aggregatie

In principe controleert de overheid in samenwerking met de KvK of een bedrijfsnaam eenmalig in het originele bestand voorkomt. In de praktijk kwamen we echter veel variaties op dezelfde bedrijfsnaam tegen. Als we met enige zekerheid hebben kunnen vaststellen dat dit hetzelfde bedrijf was, of behorend tot een groep van bedrijven, hebben we deze verschillende bedrijven dezelfde ‘Leverancier’ waarde gegeven. Hierdoor zijn de berekeningen geaggregeerd. In de details en het te downloaden bestand met details kan je de originele bedrijfsnaam terugvinden. Deze hebben we voor 1 op 1 overgenomen vanuit het originele bestand van de Rijksoverheid, dus inclusief eventuele spelfouten.

De volgende inkoopcategorieën zijn opgenomen in de dataset:

 • Training
  • 1150 – Studie en opleiding
 • Advies, consultancy en 
  • 3000 – Uitbesteden overig
  • 3110 – Uitbesteden organisatie- en formatieadvies opdrachten
  • 3120 – Uitbesteden beleidsadvies- en onderzoeksopdrachten
  • 3130 – Uitbesteden communicatie adviesopdrachten
  • 3140 – Uitbesteden juridische adviesopdrachten
  • 3150 – Uitbesteden ict-adviesopdrachten
  • 3160 – Uitbesteden accountancy en financiën
 • IT
  • 6000 – ICT overig
  • 6110 – Aanschaf hardware
  • 6120 – Beheer en onderhoud hardware
  • 6210 – Aanschaf programmatuur & software
  • 6220 – Beheer, onderhoud programmatuur & software
  • 6310 – Aanschaf, beheer en onderhoud infrastructuur
  • 6410 – Spraak en dataverbindingen
  • 6510 – Aan een externe partij uitbestede ict-dienstverlening

Over de afgelopen jaren zijn de omschrijvingen van de sommige inkoopcategorieën veranderd. De inhoud is hetzelfde gebleven en we hanteren dan ook de omschrijving zoals die wordt gebruikt in de data van het meest recente jaar.

Let op: de data bevat gegevens van alle ministeries over de periode van 2015 tot en met 2019. Voor 2014 is er ook data beschikbaar, echter dit zijn alleen ICT-uitgaven.

De ministeries zijn aangeduid met een code. Onderstaand de betreffende code en de naam van het ministerie voluit. 

 • az – Ministerie van Algemene Zaken
 • bzk – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • bz – Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • def – Ministerie van Defensie
 • ezk – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat *
 • fin – Ministerie van Financiën
 • i & w – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat *
 • lnv – Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit *
 • j & v – Ministerie van Justitie en Veiligheid **
 • ocw – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • szw – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • vws – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • ez – Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ***
 • I & m – Ministerie van Infrastructuur en Milieu ***

* Deze ministeries zijn nieuw sinds het kabinet Rutte III

** Voor het kabinet Rutte III heette dit ministerie ‘Ministerie van Justitie en Veiligheid’ en is opgenomen met de code ‘j & v’. Deze 2 codes zijn in de dataset geaggregeerd

*** Deze ministeries zijn onder het kabinet Rutte III opgehouden te bestaan

Waarom dit dashboard

Ignity is een online software (SaaS) oplossing waarmee je makkelijk interactieve dashboards formuleert voor survey resultaten. Maar ook deze publieke datasets kunnen goed worden ontsloten. Door dit te doen laten we de mogelijkheden van Ignity zien. En tegelijkertijd helpen we publieke datasets voor een breed publiek te ontsluiten.

Meer informatie

Inkoopdata rijksoverheid

Blijf op de hoogte!

Via onderstaande knop volg je Ignity op LinkedIn en houden we je zo op de hoogte van (data) updates aan dit dashboard.