Rijksoverheid apparaatkosten

Overzicht kosten van Nederlandse Rijksoverheid

Sinds enkele jaren publiceert de Rijksoverheid gegevens met betrekking tot de kosten van verschillende departementen. Wij hebben deze verwerkt in een Ignity dashboard waarmee alle kosten inzichtelijk worden gemaakt.

Welke cijfers zitten in het dashboard

Na bewerking van de data bevat de dataset de volgende gegevens:

 • Jaartal
 • Begrotingshoofdstuk
 • Naam begroting
 • Begrotings artikel nr
 • Naam artikel
 • Kostensoort (origineel)
 • Kostensoort
 • Kostencategorie
 • Bedrag

Wat kan je met het dashboard

In het dashboard kan de hoogte van de uitgaven van de rijksoverheid zien vanaf 2014. Uitgesplitst naar begroting, kostensoort, kostencategorie etc.. Ook kan je de ontwikkeling van uitgaven over de jaren heen zien.

Aan de linkerkant van het scherm kan je via het menu ‘data filters’ een subselectie van de data selecteren. Als je in list view op een specifieke waarde klikt, kan je de ‘onderliggende’ records downloaden als Excel bestand.

Data en bewerking

De door de overheid gepubliceerde data is allesbehalve consistent gelabeld. Om er relevante informatie uit te kunnen halen hebben we de informatie geaggregeerd en verrijkt. Hieronder een uitleg van de bewerkingen.

De overheid publiceert de kosten per ‘begrotingshoofdstuk’. Deze zijn genummerd en hebben een naam (naam begroting). De namen van de begroting waren niet consistent gelabeld, dus hebben we deze gegenereerd op basis van het begrotingshoofdstuk. Het begrotingsartikel is onverkort overgenomen uit de originele bestanden evenals de waarde naam artikel.

De waarde kostensoort (origineel) is de waarde zoals die in de originele bestanden is opgenomen. Deze labels zijn zeer inconsistent. Kostensoorten die overduidelijk hetzelfde zijn, hebben verschillende labels. Om deze reden hebben we een kolom kostensoort hebben toegevoegd waarbij overduidelijk dezelfde kostensoorten onder hetzelfde label zijn geregistreerd. In totaal zijn er dan 104 verschillende kostensoorten (over de periode 2014-2019). Om op een hoger niveau analyses te kunnen maken hebben we waarde kostencategorie toegevoegd. Hierin hebben we alle kostensoorten ondergebracht in één van de 19 onderstaande categorieën:

 • Bijdragen
 • Consumptieve diensten
 • Huisvesting
 • ICT
 • Infrastructuur
 • Materiele uitgaven
 • Pensioenen en uitkeringen
 • Personele uitgaven
 • Subsidies
 • Uitbesteding
 • Wagenpark
 • Zakelijke diensten beleid & onderzoek
 • Zakelijke diensten communicatie
 • Zakelijke diensten financieel
 • Zakelijke diensten juridisch
 • Zakelijke diensten organisatorisch
 • Zakelijke diensten overig
 • Zakelijke diensten personeel
 • Overig

Let op: je kunt niet uitsplitsen op ‘kostensoort origineel’, maar deze waarde staat wel in de ‘record details’ en de Excel bestanden die je kan downloaden.

Het bestand bevat een kolom jaartal met daarin het jaartal waarop de kosten betrekking hebben. We hebben aan het bestand een datumveld toegevoegd met als datum de eerste dag (1 januari) van het betreffende jaar. Als je kostenuit een bepaald jaar wilt selecteren, zorg dan dat de datum 1 januari van dat jaar in de gedefinieerde tijdsperiode zit.

Waarom dit dashboard

Ignity is een online software (SaaS) oplossing waarmee je makkelijk interactieve dashboards formuleert voor survey resultaten. Maar ook deze publieke datasets kunnen goed worden ontsloten. Door dit te doen laten we de mogelijkheden van Ignity zien. En tegelijkertijd helpen we publieke datasets voor een breed publiek te ontsluiten.

Meer informatie

De originele datasets kunnen worden gevonden op de volgende site: https://opendata.rijksbegroting.nl/

Blijf op de hoogte!

Via onderstaande knop volg je Ignity op LinkedIn en houden we je zo op de hoogte van (data) updates aan dit dashboard.