RIVM Covid-19 data Nederland

Overzicht van alle Covid-19 besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen

Het RIVM publiceert dagelijks de aantallen positief geteste personen, ziekenhuisopnamen en aantal sterfgevallen per gemeente. Bij elke gemeente wordt ook de provincie gemeld. In het dashboard kan je cijfers zien per provincie en gemeente.

Wat kun je met het dashboard

In het dashboard kan je de actuele status zien van Covid in Nederland. De minimale tijdseenheid van de trends is één week. Standaard worden de laatste 13 weken aan gegevens ingeladen en als trend per provincie getoond. Je kunt zelf de datum range aanpassen. Evenals de gekozen view en waar je de gegevens op uitgesplitst.

Data en bewerking

De RIVM data wordt 1-op-1 dagelijks geïmporteerd. Soms corrigeert het RIVM aantallen in voorgaande dagen. Als cijfers naar beneden worden bijgesteld kan het zijn dat er negatieve cijfers in dagelijkse data zitten. Soms worden er gevallen gemeld waarbij de gemeente niet bekend is. In dat geval wordt de provincie wel gemeld, afgeleid van de meldende GGD. Vandaar dat bij uitsplitsingen op gemeenten de waarde ‘gemeente onbekend’ voorkomt.

We hebben een extra kenmerk ‘bevolkingsdichtheid’ toegevoegd. Hiervoor hebben 4, in grote bijna gelijke, groepen gemaakt van ca 4 miljoen inwoners op basis van het aantal inwoners per vierkante kilometer in een gemeente. De indeling in 4 groepen is als volgt:

  • Dunbevolkt (0 tot 400 personen per m2) >> 4.554.000 inwoners
  • Middelmatig bevolkt (400  tot 1.000) >> 3.916.000 inwoners
  • Dichtbevolkt (1.000 -2.499) >>  4.472.000 inwoners
  • Zeer dichtbevolkt (2.500 +) >>  4.461.000 inwoners

Meer informatie

Meer informatie over de dataset en de data zelf: RIVM website

Blijf op de hoogte!

Via onderstaande knop volg je Ignity op LinkedIn en houden we je zo op de hoogte van (data) updates aan dit dashboard.