Subsidieregister Amsterdam

Actueel overzicht van alle Amsterdamse subsidies

De gemeente Amsterdam houdt een register bij met alle door de gemeente Amsterdam behandelde subsidieaanvragen vanaf 2016. Wij hebben deze verwerkt in een Ignity dashboard waarmee alle subsidies inzichtelijk worden gemaakt.

Welke cijfers zitten in het dashboard

In het register staan alle aanvragen. Per aanvraag staan de volgende gegegvens (kenmerken) geregistreerd:

 • De aanvrager
 • De naam van de subsidieregeling
 • Het beleidsterrein
 • Het organisatie onderdeel (bijv stadsdelen) van de gemeente
 • Of het een éénmalige of periodieke subsidieaanvraag is (type periodiciteit)
 • Het subsidiejaar
 • De aangevraagde subsidiebedrag
 • Het verleende subsidiebedrag
 • Toekenning, label dat aangeeft welk percentage van het aangevraagde bedrag is toegekend

Wat kan je met het dashboard

In het dashboard kan je de actuele status zien van alle subsidieaanvragen behandeld door de gemeente Amsterdam. Je kunt zien de aantallen aanvragen, aangevraagde en verleende subsidiebedragen. Dit uitgesplitst (in de list tab) naar alle kenmerken, zoals aanvrager, regeling, beleidsterrein etc etc.

In de tab trend kan je deze uitsplitsingen ook maken en dan zie je deze gegevens ook zien, maar dan weergegeven als trend over de jaren heen.

Aan de linkerkant van het scherm kan je via het menu ‘data filters’ een subselectie van de data selecteren. Kies bijvoorbeeld hier de naam van een aanvrager en je kunt in list view zien welke bedragen zijn verleend uitgesplitst naar een van de kenmerken. Als je in list view op een specifieke waarde klikt, kan je de ‘onderliggende’ records downloaden als Excel bestand.

Data en bewerking

De gemeente Amsterdam houd het register bij en stelt dit via de website https://subsidie-feiten.amsterdam.nl/ beschikbaar.

Nog niet alle subsidies worden verstrekt via het subsidiebeheersysteem an de gemeente Amsterdam. De navolgend subsidies zitten dan ook niet in het subsidieregister (check site voor actueel overzicht).

 • Huisvestingsvoorzieningen Amsterdam Onderwijs 2016
 • Subsidies voor drinkwaterinstallaties
 • Erfpachtsubsidies
 • Subsidies voor gevelsanering tegen verkeerslawaai
 • Subsidies voor lang parkeren
 • Loonkostensubsidies

Het subsidieregister bestand dat wordt aangeboden via de website van de gemeente Amsterdam wordt wekelijks bijgewerkt, meestal van zondag op maandag nacht. Wij importeren en bewerken het bestand automatisch elke maandagmorgen, zodat de gegevens actueel zijn.

Wij nemen de gegevens in het aangeboden bestand één-op-één over, inclusief eventuele (tik-) fouten. Eventuele correcties suggereren we aan de beheerders van het register, maar verbeteren we niet eigenhandig. Als correcties worden doorgevoerd in het register zelf, vindt dat via het bestand weer zijn weg naar het dashboard.

Het bestand bevat een kolom subsidiejaar met daarin het jaartal waarop de aanvraag betrekking heeft. We hebben aan het bestand een datumveld toegevoegd met als datum de eerste dag (1 januari) van het betreffende subsidiejaar. Als je subsidies uit een bepaald jaar wilt selecteren, zorg dan dat de datum 1 januari van dat jaar in de gedefinieerde tijdsperiode zit.

Er is één kenmerk dat we niet uit het register halen, maar zelf hebben toegevoegd. Op basis van de verhouding tussen het verleende en aangevraagde subsidiebedrag hebben wij één extra kenmerk toekenning berekend en toegevoegd. Dit kenmerk bevat de volgende waarden:

 • Afgewezen: geen enkel bedrag is verleend
 • Gedeeltelijk: een bedrag tussen 0% tot en met 50% van het aangevraagde bedrag is verleend
 • Grotendeels: een bedrag tussen 50% tot en met 98% van het aangevraagde bedrag is verleend
 • Volledig: een bedrag van meer dan 98% van het aangevraagde bedrag is verleend

Waarom dit dashboard

Ignity is een online software (SaaS) oplossing waarmee je makkelijk interactieve dashboards formuleert voor survey resultaten. Maar ook deze publieke datasets kunnen goed worden ontsloten. Door dit te doen laten we de mogelijkheden van Ignity zien. En tegelijkertijd helpen we publieke datasets voor een breed publiek te ontsluiten.

Meer informatie

Informatie over subsidie register Amsterdam: https://subsidie-feiten.amsterdam.nl/

Blijf op de hoogte!

Via onderstaande knop volg je Ignity op LinkedIn en houden we je zo op de hoogte van (data) updates aan dit dashboard.